PanNotariusz.PL

Godność Honor Uczciwość

Notariusz Piotr Chełstowski

Plac Inwalidów 3 lokal 53 Warszawa

Żoliborz

📞 22 308 03 53 | 570 350 353
✉️ kancelaria@pannotariusz.pl

Kancelaria Notarialna, Żoliborz

notariusz Warszawa Śródmieście

Notariusz to osoba powołana na swoje stanowisko przez ministra sprawiedliwości, która w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Jego głównym zadaniem jest dopilnowanie, by wszystkie ważne dokumenty były sporządzane poprawnie, dzięki czemu można uniknąć nieoczekiwanych okoliczności oraz ograniczyć ewentualne spory sądowe. Notariusz jest osobą bezstronną, która w swojej pracy kieruje się ściśle określonym kodeksem etyki zawodowej.

Kancelaria notarialna prowadzona jest przez notariusza Piotra Chełstowskiego, który ukończył magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy w wielu kancelariach jako asystent notarialny, aplikant notarialny, zastępca notariusza oraz jako notariusz. W swojej pracy zapewnia przede wszystkim pełen profesjonalizm, rzetelną obsługę każdego klienta, fachową poradę oraz gwarancję dochowania tajemnicy zawodowej.

Notariusz Warszawa

Kancelaria notarialna Piotra Chełstowskiego mieści się na Starym Żoliborzu w Warszawie na Placu Inwalidów 3 lokal 53. Dogodna lokalizacja sprawia, że jest ona optymalna dla obsługi klientów mieszkających w śródmieściu Warszawy oraz w pobliżu takich dzielnic jak: Żoliborz, Nowe Miasto, Praga, Powązki i wiele innych. Dogodny dojazd do kancelarii umożliwiają liczne przystanki autobusowe oraz tramwajowe usytuowane w rejonie Placu Inwalidów.

Kancelaria usytuowana jest na parterze i jest przystosowana do obsługi klientów z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych Klientów został przygotowany kącik zabaw, a w łazience znajduje się przewijak.

Na potrzeby Klientów w siedzibie kancelarii dostępny jest bezpłatnie bezpieczny bezprzewodowy internet.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 18:00. Istnieje możliwość umówienia się poza godzinami pracy kancelarii oraz w weekendy, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności.

 

notariusz Warszawa Żoliborz

Czynności notarialne

Profesjonalna obsługa w zakresie czynności notarialnych, zachowanie etyki zawodowej, rzetelność i zrozumiały język są gwarancją bezpieczeństwa na jaką zasługuje każdy Klient kancelarii notarialnej. Przy dokonywaniu czynności notarialnych zawsze czuwamy nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. W ramach dokonywanej czynności notarialnej służymy fachową poradą oraz zapewniamy pełną poufność informacji.

W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniamy pełen zakres obsługi notarialnej: sporządzanie aktów notarialnych, umów, oświadczeń, spisywanie protokołów, testamentów, poświadczenie zgodności odpisu oraz wielu innych. Pełna lista czynności notarialnych świadczonych w naszej kancelarii znajduje się poniżej oraz w zakładce Czynności Notarialne.

Umowy sprzedaży, notariusz Warszawa

UMOWY SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży zawarta u notariusza zabezpiecza interesy stron transakcji. Więcej

Umowy przedwstępne kancelaria notarialna Warszawa

UMOWY PRZEDWSTĘPNE

Umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Więcej

Umowa deweloperska u notariusza w Warszawie

UMOWY DEWELOPERSKIE

Umowy deweloperskie w formie aktu notarialnego są obowiązkowe i stanowią zabezpieczenie. Więcej

Umowa darowizny, notariusz Warszawa

UMOWY DAROWIZNY

Umowa darowizny zawarta u notariusza gwarantuje ważność umowy. Więcej

Umowa zniesienia współwłasności, notariusz w Warszawie

UMOWY ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Zniesienie wspólności prawa w formie aktu notarialnego. Więcej

Umowa działu spadku u notariusza w Warszawie

UMOWY DZIAŁU SPADKU

Dział spadku u notariusza ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądowe. Więcej

Umowa spółki, kancelaria notarialna Warszawa

UMOWY SPÓŁKI

Zawarcie umowy spółki u notariusza bezpiecznie w formie aktu notarialnego. Więcej

Umowa dożywocia - kancelaria notarialna Warszawa

UMOWY DOŻYWOCIA

Jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie. Więcej

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, Warszawa

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

Dobrowolne zobowiązanie się dłużnika do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz wierzyciela. Więcej

Ustanowienie służebności w kancelarii notarialnej

Akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych

Ustanowienie służebności aktem notarialnym przez notariusza. Więcej

Testament notarialny, Warszawa

TESTAMENTY

Testament notarialny sporządzony u notariusza w formie aktu notarialnego. Więcej

Umowa majątkowa - kancelaria notarialna Warszawa

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

Małżeńska umowa majątkowa zawarta przed lub w trakcie małżeństwa u notariusza. Więcej

Umowa o podział majątku wspólnego w kancelarii notarialnej

Umowy o podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego w kancelarii notarialnej. Więcej

Akt poświadczenia dziedziczenia - kancelaria notarialna

Akty poświadczenia dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia w formie aktu notarialnego. Więcej

Najem okazjonalny

NAJEM OKAZJONALNY

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Więcej

Depozyt dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Notariusz jest uprawniony do przechowywania dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych i danych informatycznych. Więcej

Poświadczenia notarialne

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów

Wypisy, odpisy, wyciągi z dokumentów poświadczone notarialnie w kancelarii notarialnej. Więcej

Pełnomocnictwo - kancelaria notarialna Warszawa, Żloliborz

PEŁNOMOCNICTWO

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli. Więcej

Call Now Button