Blog Pan Notariusz Warszawa Żoliborz

Umowa darowizny – kwestie podatkowe

Umowa darowizny – kwestie podatkowe

Umowa darowizny - ogólny zarys kwestii podatkowych związanych z zawarciem umowy darowizny Umowa darowizny – podatki Umowa darowizny - darowizna może zostać opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn w zależności od jej wartości oraz przynależności stron umowy do...

Umowa dożywocia: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa dożywocia: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa dożywocia - co to jest? Rodzaj umowy cywilnoprawnej, mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie. Umowa dożywocia uregulowana została w art. 908-916 Kodeksu...

Ustanowienie służebności: Potrzebne dokumenty i koszty

Ustanowienie służebności: Potrzebne dokumenty i koszty

Ustanowienie służebności - co to jest? Ustanowienie służebności w formie aktu notarialnego dokonane w kancelarii notarialnej Warszawa Żoliborz. W naszym systemie prawnym mamy trzy rodzaje służebności: służebność gruntową, osobistą i przesyłu. Do ustanowienia...

Ustanowienie hipoteki: Potrzebne dokumenty i koszty

Ustanowienie hipoteki: Potrzebne dokumenty i koszty

Ustanowienie hipoteki - co to jest? Ustanowienie hipoteki - celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może...

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji: Potrzebne dokumenty i koszty

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji: Potrzebne dokumenty i koszty

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - co to jest? Jest to akt notarialny stanowiący dobrowolne zobowiązanie się dłużnika do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz konkretnego wierzyciela. Jednak, by oświadczenie to miało moc prawną, musi być sporządzone...

Zniesienie współwłasności: Potrzebne dokumenty i koszty

Zniesienie współwłasności: Potrzebne dokumenty i koszty

Zniesienie współwłasności - co to jest? Zniesienie współwłasności dokonane w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej. W przypadku zgodnej woli współwłaściciele mogą...

Dział spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Dział spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Dział spadku - co to jest? Pierwszym etapem zmierzającym do dokonania działu spadku jest stwierdzenie praw do spadku (poświadczenie dziedziczenia u notariusza lub stwierdzenie nabycia spadku w sądzie). Po dokonaniu tej czynności spadkobiercy stają się...

4.6/5 - (39 votes)
Call Now Button