Pełnomocnictwo – co to jest?

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. Można udzielać różnego rodzaju pełnomocnictw, takich jak:

Akty oświadczenia notarialne

Pełnomocnictwo udzielone u notariusza w Warszawie.

– pełnomocnictwo tzw. ogólne, czyli pozwalające pełnomocnikowi do reprezentowania mocodawcy w bardzo wielu sprawach przed różnymi urzędami
pełnomocnictwo do zbycia lub nabycia nieruchomości
– pełnomocnictwo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia mocodawcy, tzw. pełnomocnictwo medyczne
– do wielu innych, również nietypowych czynności, jeżeli są zgodne z przepisami prawa i mocodawca chce nadać swojemu woli formę aktu notarialnego

Pełnomocnictwo – dane osób potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Pełnomocnictwo – wymagane informacje

  1. dane osobowe pełnomocnika – wszystkie imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
  2. dane nieruchomości – numer księgi wieczystej a w przypadku jeżeli księga wieczysta nie została założona – dane pozwalające na konkretne oznaczenie nieruchomości
  3. inne informacje, które mocodawca chciałby zawrzeć w treści pełnomocnictwa

Ile kosztuje pełnomocnictwo?

Na cenę pełnomocnictwa składają się:

  1. Taksa notarialna w kwocie 100 zł netto, tj. 123 zł brutto
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.9/5 - (36 votes)
Call Now Button