Poświadczenie podpisu – co to jest?

Poświadczenie podpisu – Notariusz może dokonać poświadczenia podpisu określonej osoby, gdy przepisy wymagają dokonania czynności prawnych w takiej właśnie formie (np. w przypadku umowy zbycie udziałów w spółce lub przeniesienia praw do rodzinnego ogródka działkowego, tzw. ROD). Należy pamiętać o tym, że dokument, pod którym notariusz poświadczy podpis musi zostać przez klienta wcześniej przygotowany, z tym jednak zastrzeżeniem, że samo złożenie podpisu pod nim następuje dopiero w obecności notariusza. W przypadku wcześniejszego złożenia podpisu na danym dokumencie istnieje możliwość uznania danego podpisu za własny w obecności notariusza i jest to również przewidziana przepisami prawa forma dokonania czynności, jednakże z doświadczenia zawodowego notariuszy wynika, że niektóre instytucje z niewiadomych powodów formy uznania podpisu za własny nie akceptują.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Sporzadzanie-wypisow-odpisow-i-wyciagow-z-dokumentow.jpg

Poświadczenie podpisu pod dokumentem dokonane w obecności notariusza w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz

Potwierdzenie podpisu na dokumencie polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. W przypadku, gdy podpis został złożony wcześniej na mocy przepisów prawnych osoba podpisana na dokumencie musi uznać własnoręczność podpisu przed notariuszem, dodatkowo notariusz zaznacza to w treści klauzuli poświadczeniowej. 

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie kancelarii notarialnej, podpis notariusza i pieczęć notariusza. Notarialne poświadczenie podpisu może zawierać na wniosek Klienta godzinę i minutę dokonania czynności. W naszej kancelarii notarialnej badamy treść dokumentu przed jego poświadczeniem. W miejscowościach, w których nie działa żadna kancelaria notarialna, w szczególnych przypadkach poświadczenia mogą dokonać wójt, burmistrz czy prezydent miasta oraz banki.

Potwierdzenie autentyczności podpisu – dane potrzebne do dokonania czynności

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Poświadczenie podpisu – wymagane dokumenty

  1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
  2. dokument, pod którym ma zostać złożony podpis

Koszty notarialnego poświadczenia podpisu

Taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać wynosi odpowiednio:

  1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto) za jeden podpis,
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł netto (24,60 zł brutto) za jeden podpis

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

5/5 - (31 votes)
Call Now Button