Notarialne poświadczenie podpisu – co to jest?

Notarialne poświadczenie podpisu – Notariusz może dokonać poświadczenia podpisu określonej osoby, gdy przepisy wymagają dokonania czynności prawnych w takiej właśnie formie (np. w przypadku umowy zbycie udziałów w spółce lub przeniesienia praw do rodzinnego ogródka działkowego, tzw. ROD). Należy pamiętać o tym, że dokument, pod którym notariusz poświadczy podpis musi zostać przez klienta wcześniej przygotowany, z tym jednak zastrzeżeniem, że samo złożenie podpisu pod nim następuje dopiero w obecności notariusza. W przypadku wcześniejszego złożenia podpisu na danym dokumencie istnieje możliwość uznania danego podpisu za własny w obecności notariusza i jest to również przewidziana przepisami prawa forma dokonania czynności, jednakże z doświadczenia zawodowego notariuszy wynika, że niektóre instytucje z niewiadomych powodów formy uznania podpisu za własny nie akceptują.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Sporzadzanie-wypisow-odpisow-i-wyciagow-z-dokumentow.jpg

Poświadczenie podpisu pod dokumentem dokonane w obecności notariusza w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz

Notarialne potwierdzenie podpisu na dokumencie polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. W przypadku, gdy podpis został złożony wcześniej na mocy przepisów prawnych osoba podpisana na dokumencie musi uznać własnoręczność podpisu przed notariuszem, dodatkowo notariusz zaznacza to w treści klauzuli poświadczeniowej. 

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać datę i miejsce sporządzenia, poświadczenia, godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii notarialnej, podpis notariusza i pieczęć notariusza. Notarialne poświadczenie podpisu może zawierać na wniosek Klienta godzinę i minutę dokonania czynności. W naszej kancelarii notarialnej badamy treść dokumentu przed jego poświadczeniem. W miejscowościach, w których nie działa żadna kancelaria notarialna, w szczególnych przypadkach poświadczenia mogą dokonać wójt, burmistrz czy prezydent miasta oraz banki. Oprócz własnoręczności podpisu notariusz może poświadczyć datę okazania dokumentu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Co więcej, z dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym, poza domniemaniem autentyczności podpisu, wiąże się także domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia.

Potwierdzenie autentyczności podpisu – dane potrzebne do dokonania czynności

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Notarialne poświadczenie podpisu – wymagane dokumenty

  1. dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport
  2. dokument, pod którym ma zostać złożony podpis

Koszty notarialnego poświadczenia podpisu

Taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać wynosi odpowiednio:

  1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto) za jeden podpis,
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł netto (24,60 zł brutto) za jeden podpis

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących notarialnego poświadczenia podpisu lub innych czynności notarialnych, proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

5/5 - (32 votes)
Call Now Button