Testament – co to jest?

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Testament-u-notariusza-w-Warszawa-Zoliborz.jpg

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, nie można więc sporządzać testamentów wspólnych. Spadkodawca może w każdym czasie odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Testament może sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez przedstawiciela. Możemy sporządzić testament z zapisem windykacyjnym, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone co do tożsamości (np. nieruchomości), czyli konkretna osoba z mocy samego prawa nabywa konkretny przedmiot. Można również w testamencie zamieścić zapisy (zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego), polecenia (obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania) lub też – jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki – wydziedziczyć określoną osobę, która będzie traktowana jakby nie dożyła otwarcia spadku, a także ustanowić wykonawcę testamentu. Istnieje możliwość zarejestrowania sporządzonego testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Testament – dane potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Testament – wymagane dane

  1. dane spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy, wydziedziczonego lub osoby, na którą nałożono polecenie – wszystkie imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
  2. w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu – jeżeli jest to nieruchomość to numer księgi wieczystej a w przypadku jeżeli księga wieczysta nie została założona – dane pozwalające na konkretne oznaczenie nieruchomości
  3. w przypadku wydziedziczenia – określenie jego przyczyny

Koszty

  1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Call Now Button