Najem okazjonalny – co to jest?

najem okazjonalny

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zawarte w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Warszawie.

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Przez umowę najmu okazjonalnego rozumiemy umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel domu lub lokalu mieszkalnego posiadając umowę najmu okazjonalnego może w łatwy sposób pozbyć się uciążliwego lokatora. Zawierając zwykłą umowę najmu, naraża się on na sytuację, w której nie tylko nie będzie mógł wyrzucić lokatora, ale również będzie musiał zapewnić lokal socjalny. Ponadto, najem okazjonalny wyłącza obowiązywanie tzw. okresu ochronnego trwającego od 1 listopada do 31 marca każdego roku (w tym czasie wynajmujący nie ma prawnej możliwości uzyskania nakazu eksmisji). Strony umowy najmu okazjonalnego zawierają umowę we własnym zakresie, natomiast Najemca lokalu mieszkalnego, składa dodatkowo oświadczenie w formie aktu notarialnego przed notariuszem o poddaniu się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

Więcej informacji o umowie najmu okazjonalnego znajdą Państwo pod tym wpisem.

Najem okazjonalny – dane potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Najem okazjonalny – wymagane dane

  1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
  2. umowa najmu okazjonalnego
  3. załączniki do umowy najmu okazjonalnego, tj. m.in. oświadczenie osoby trzeciej (lub najemcy, jeśli jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) wskazujące adres lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokal, w którym najemca będzie mógł zamieszkać z chwilą wykonania żądania opróżnienia i wydania lokalu

Koszty

  1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Call Now Button