Najem okazjonalny – co to jest?

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Przez umowę najmu okazjonalnego rozumiemy umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel domu lub lokalu mieszkalnego, który zawarł umowę najmu okazjonalnego, może w łatwy sposób pozbyć się uciążliwego lokatora.

najem okazjonalny

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji zawarte w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Warszawie.

Zawarcie zwykłej umowy najmu, naraża wynajmującego na sytuację, w której nie będzie mógł wyrzucić lokatora. Ponadto, zawarcie umowy najmu okazjonalnego mieszkania lub lokalu wyłącza przy najmie okazjonalnym większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów np. o konieczności zapewnienia lokalu socjalnego oraz obowiązywanie tzw. okresu ochronnego trwającego od 1 listopada do 31 marca każdego roku (w tym czasie wynajmujący nie ma prawnej możliwości uzyskania nakazu eksmisji). Strony umowy najmu okazjonalnego zawierają umowę we własnym zakresie, natomiast Najemca lokalu mieszkalnego, składa dodatkowo oświadczenie w formie aktu notarialnego przed notariuszem o poddaniu się egzekucji i zobowiązuje się po zakończeniu umowy do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

Więcej informacji o umowie najmu okazjonalnego znajdą Państwo pod tym wpisem.

Najem okazjonalny – dane potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa najmu okazjonalnego u notariusza – wymagane dane

  1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
  2. umowa najmu okazjonalnego
  3. załączniki do umowy najmu okazjonalnego, tj. m.in. oświadczenie osoby trzeciej (lub najemcy, jeśli jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) wskazujące adres lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokal, w którym najemca będzie mógł zamieszkać z chwilą wykonania żądania opróżnienia i wydania lokalu

Ile kosztuje umowa najmu okazjonalnego?

Na cenę najmu okazjonalnego składają się:

  1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Obowiązek opłacenia notariusza spoczywa na Wynajmującym, jednak strony umowy mogą umówić się inaczej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej.

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.7/5 - (35 votes)
Call Now Button