Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – co to jest?

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – spółka handlowa stanowi jedną z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Powstaje ona poprzez zawarcie właściwej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu – przede wszystkim poprzez wniesienie wkładów finansowych, ale też np. poprzez działanie w określony sposób. Wyróżnia się spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółki kapitałowe: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Umowy-spolki-u-notariusza-Warszawa.jpg

Umowa spółki zawierana w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz..

Najpopularniejszą spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cechą takiej spółki jest fakt, iż wspólnicy, którzy ją zakładają, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza umówionym wkładem. Spółka z o.o. powstaje w chwili zawarcia umowy między wspólnikami. Umowa taka musi zostać zawarta przed notariuszem, mieć formę aktu notarialnego, zaś minimalny wkład kapitału to kwota 5 tysięcy złotych. Umowa spółki z o.o. może być na przestrzeni czasu zmieniana z zastrzeżeniem zmian w formie pisemnej przed notariuszem oraz ich uchwalenia przez wspólników. Zmiany w umowie spółki z o.o. muszą być zgłoszone w rejestrze sądowym. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub zmniejszany przez wspólników w czasie obowiązywania umowy spółki z o.o. o ile taki zapis widnieje w umowie spółki.

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Jeżeli stroną czynności ma być spółka, to również:
– nazwa spółki
– siedziba firmy
– numer KRS, NIP, REGON

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – wymagane informacje i dokumenty

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. dane wspólników
 2. informacje dotyczące postanowień umowy spółki:
  – pełna i skrócona nazwa spółki
  – siedziba spółki (miejscowość)
  – przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (kody PKD dostępne są na stronie GUS)
  – wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł); na kapitał zakładowy spółki z o.o. składa się zarówno wkład pieniężny, jak i niepieniężny (tzw. aport)
  – określenie ilości udziałów w spółce w przypadku, gdy spółka z o.o. jest zakładana przez więcej niż jedną osobę
  – określenie wartości nominalnej udziałów w spółce, przy czym minimalna wartość pojedynczego udziału nie może być niższa niż 50 zł
  – czas trwania spółki – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona na czas określony lub nieokreślony
  – określenie sposobu postępowania w głosowaniu, kiedy liczba głosów jest równa
  – powołanie zarządu spółki.
Zmiana umowy spółki

Przy zmianie umowy spółki powinny zostać przekazane notariuszowi informacje o:
– numerze KRS spółki
– ostatnim aktualnym tekście jednolitym umowy spółki
– zmianach jakie mają zostać uwzględnione w umowie spółki

Dodatkowo

– lista wspólników spółki (zatwierdzona przez zarząd) w przypadku spółki z o.o.
– wskazanie, czy dane zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane

Koszty

 1. Taksa notarialna za sporządzenie umowy lub statutu spółki ustalana jest indywidualnie
 2. Taksa notarialna za sporządzenie zgromadzenia wspólników, spółdzielni czy akcjonariuszy ustalana jest indywidualnie
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym należy pamiętać, że pobierany jest od umów spółek lub zmian tych umów (dot. wkładów i kapitału zakładowego) w stawce 0,5%
 4. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.9/5 - (29 votes)
Call Now Button