Oświadczenie o odrzuceniu spadku – co to jest?

Czynność prawna regulowana przepisami kodeksu cywilnego polegająca na oświadczeniu spadkobiercy o odrzuceniu praw i obowiązków wchodzących w skład spadku przed sądem lub notariuszem. Odrzucenie spadku ma miejsce najczęściej w przypadku, gdy długi wchodzące w skład spadku przewyższają wartość jego majątku. Odrzucenia spadku można dokonać wyłącznie po śmierci spadkodawcy, stąd nie należy mylić tej czynności z zrzeczeniem się dziedziczenia. Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku sporządzone w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona – nazwisko – imię ojca oraz imię matki – PESEL – data urodzenia oraz miejscowość – stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec) – adres zamieszkania – adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania – rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności – obywatelstwo

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – wymagane dane

  1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz wskazanie jego ostatniego adresu zamieszkania
  2. informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych, tj. ich imiona, nazwiska, adres zamieszkania
  3. informacje o osobach, które już spadek odrzuciły

Ile kosztuje u notariusza oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Na cenę sporządzenia takiego oświadczenia składają się: 

  1. Taksa notarialna – 50 zł netto (61,50 zł brutto) za jedno oświadczenie
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.6/5 - (40 votes)
Call Now Button