Poświadczenie dziedziczenia – co to jest?

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale osób zainteresowanych oraz przyjmuje oświadczenia spadkowe, jeśli od otwarcia spadku nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy, a oświadczenia do tej pory nie zostały złożone. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/law-firm-20.jpg

Poświadczenie dziedziczenia dokonane w kancelarii notarialnej Piotra Chełstowskiego w Warszawie.

Poświadczenie dziedziczenia – dane osób potrzebne do aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Poświadczenie dziedziczenia – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. odpis aktu zgonu spadkodawcy
 3. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (organ wydający – Urząd Miasta lub w przypadku jeżeli zmarły posiadał ostanie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie – właściwy Urząd Dzielnicy)
 4. testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony)
 5. odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców:
  – skrócone odpisy aktów urodzenia
  – skrócone odpisy aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński)
 6. numer księgi wieczystej jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość

Ile kosztuje akt poświadczenia dziedziczenia?

Na cenę aktu poświadczenia dziedziczenia składają się następujące elementy:

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.8/5 - (35 votes)
Call Now Button