Depozyt notarialny – co to jest?

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, dokumenty prywatne, papiery wartościowe, nośniki cyfrowe (CD, DVD, Blue RAY) oraz pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół. Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu. Depozyt notarialny jest jedną z najbezpieczniejszych form zapewniających bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dokument lub środki pieniężne mogą zostać wydane tylko osobie wymienionej w protokole, lub jej prawnemu przedstawicielowi. Odbiór depozytu następuje we wskazanym w protokole terminie za pokwitowaniem osoby upoważnionej do odbioru.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Prowadzenie-depozytu-dokumentow-pieniedzy-papierow-wartosciowych-danych.jpg

Depozyt notarialny dokonany w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Depozyt notarialny – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Depozyt notarialny – wymagane informacje i dokumenty

  1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
  2. wskazanie osoby która ma depozyt odebrać, jej dane osobowe oraz warunki które muszą zostać spełnione do odbioru depozytu
  3. wycena papierów wartościowych lub kwota pieniędzy składanych do depozytu
  4. dokument będący przedmiotem depozytu

Koszty przyjęcia pieniędzy do depozytu

  1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Koszty przyjęcia dokumentów do depozytu

  1. Taksa notarialna za sporządzenie protokołu depozytu wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto), zaś za przechowywanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł netto (24,60 zł brutto)
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.9/5 - (32 votes)
Call Now Button