Blog Pan Notariusz Warszawa Żoliborz

Pełnomocnictwo: Potrzebne dokumenty i koszty

Pełnomocnictwo: Potrzebne dokumenty i koszty

Pełnomocnictwo - co to jest? Pełnomocnictwo udzielone u notariusza w Warszawie. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej...

Umowa darowizny: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa darowizny: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa darowizny - co to jest? Umowa darowizny zawierana jest u notariusza. Darowizna jest rodzajem umowy która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego...

Umowa przedwstępna: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa przedwstępna: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa przedwstępna - co to jest? Zawarcie umowy przedwstępnej u notariusza w Warszawie. Umowa przedwstępna to zgodnie z ustawą Kodeks cywilny (art. 389 – 390 Kodeksu cywilnego)  umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w...

Umowa sprzedaży: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa sprzedaży: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa sprzedaży - co to jest? Sprzedaż jest umową dwustronnie zobowiązującą. Skutkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy...

4.6/5 - (39 votes)
Call Now Button