Blog Pan Notariusz Warszawa Żoliborz

Poświadczenie dziedziczenia: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dziedziczenia: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dziedziczenia - co to jest? Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób,...

Pełnomocnictwo: Potrzebne dokumenty i koszty

Pełnomocnictwo: Potrzebne dokumenty i koszty

Pełnomocnictwo - co to jest? Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności...

Umowa darowizny: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa darowizny: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa darowizny - co to jest? Umowa darowizny zawierana jest u notariusza. Darowizna jest rodzajem umowy która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego...

Umowa przedwstępna: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa przedwstępna: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa przedwstępna - co to jest? Umowa przedwstępna to zgodnie z ustawą Kodeks cywilny (art. 389 – 390 Kodeksu cywilnego)  umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (dalej „umowa przyrzeczona”)....

Umowa sprzedaży: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa sprzedaży: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa sprzedaży - co to jest? Sprzedaż jest umową dwustronnie zobowiązującą. Skutkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy...

Call Now Button