Blog Pan Notariusz Warszawa Żoliborz

Depozyt notarialny: Potrzebne dokumenty i koszty

Depozyt notarialny: Potrzebne dokumenty i koszty

Depozyt notarialny - co to jest? Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, dokumenty prywatne, papiery wartościowe, nośniki cyfrowe (CD,...

Poświadczenie podpisu: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie podpisu: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie podpisu - co to jest? Poświadczenie podpisu pod dokumentem dokonane w obecności notariusza w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz Poświadczenie podpisu – Notariusz może dokonać poświadczenia podpisu określonej osoby, gdy przepisy wymagają dokonania...

Oświadczenie o odrzuceniu spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Oświadczenie o odrzuceniu spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – co to jest? Oświadczenie o odrzuceniu spadku sporządzone w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz Czynność prawna regulowana przepisami kodeksu cywilnego polegająca na oświadczeniu spadkobiercy o odrzuceniu...

Podział majątku u notariusza: Potrzebne dokumenty i koszty

Podział majątku u notariusza: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa o podział majątku - co to jest? Umowa o podział majątku wspólnego – w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego u notariusza małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu...

Najem okazjonalny: Potrzebne dokumenty i koszty

Najem okazjonalny: Potrzebne dokumenty i koszty

Najem okazjonalny - co to jest? Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Przez umowę najmu okazjonalnego rozumiemy umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat....

Testament: Potrzebne dokumenty i koszty

Testament: Potrzebne dokumenty i koszty

Testament - co to jest? Rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Z chwilą śmierci spadkodawcy jego majątek staje się własnością osób przez niego wskazanych w testamencie. Spadkobierca musi uzyskać wydane w sądzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku...

Poświadczenie dziedziczenia: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dziedziczenia: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dziedziczenia - co to jest? Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób,...

4.6/5 - (39 votes)
Call Now Button